Aktuel aktivitet

Gåbus

Aktuel aktivitet

Sæt Skolen i Bevægelse

Aktuel aktivitet

Legepatruljen

Aktuel aktivitet

Skoleidrættens Forårsfestival
25. juni 2015 kl. 11:00

Mere bevægelse, tak

Det er stadig ikke på alle skoler, hvor skolereformens krav om mere bevægelse har fundet fodfæste. Dansk Skoleidræt står klar med råd og vejledning.

Læs hele nyheden >
25. juni 2015 kl. 08:00

Skolesport Leg, Liv & Læring

Mange specialskoler og specialklasser oplever udfordringer med at få idræt og bevægelse ind i skoledagen. Det skyldes ikke manglende vilje, for skolerne oplever, at bevægelse har en positiv effekt på både elevernes trivsel og indlæringsevne. Men skolerne mangler inspiration.

Læs hele nyheden >
24. juni 2015

Anbefaling: Tænk skolesvømning ud af boksen

De første delresultater af projektet "Alle skal lære at svømme" er nu klar. De peger på, at svømmeundervisningen med fordel kan ligge allerede i 1.-2. klasse, og at kortere mere intensive undervisningsforløb kan være en oplagt måde at nytænke undervisningen på.

Læs hele nyheden >

Udvalgte projekter fra Dansk Skoleidræt

Kommuner

Dansk Skoleidræt er en oplagt samarbejdspartner for kommunerne, når det handler om skole og sundhed.

Kredse

Dansk Skoleidræt har 15 kredse, der samarbejder med landsorganisationen og arbejder lokalt med egne aktiviteter.

Materialer

Dansk Skoleidræt tilbyder et væld af materialer og idrætsmærker, der kan sætte ekstra krydderi på timerne.