Kreds Midt- og Vestjylland

Her kan du finde forskellige oplysninger om
Kreds Midt og Vestjylland.

Tilmelding til kursus og indbydelse til rep. møde

 

NYT KURSUS

”Fif og tricks til idrætsprøven i redskabsaktiviteter”

 1. marts 2017 Ikast Østre. Kl. 12.-16 eller
 2. marts 2017 på Sønderlandsskolen – Holstebro.

 

Kære alle idrætslærere i Dansk Skoleidræt i den Midt- og Vestjyske kreds.

 

På opfordringer/ønsker afholder vi i samarbejde med DGI i vore 2 kredse 2 ens kursus, hvor vi kommer om-kring redskabsaktiviteter op til prøven i 9. klasse. (Hhv. i Holstebro og i Ikast)

Dette kursus er derfor et skræddersyet tilbud til overbygningslærere i idræt.

Instruktør: John Jakobsen.

Uddannet pædagog, tidl. Elitegymnast og indehaver af konsulentfirmaet Spring og Leg.

“Min grundtanke med dette kursus er, at optimere folkeskolens idrætslæreres faglige viden omkring “Redskabsaktivite-ter”. Der vil blive arbejdet med helt konkrete eksempler, som direkte kan laves copy/paste på, til idrætslærernes egen undervisning. Derudover vil der løbende blive givet “aha-oplevelser” i form af den didaktiske, metodiske og biomekani-ske tilgang, som gerne skulle virke motivationsskabende. Men mest af alt giver kursets indhold en forståelse, og ople-velse af sammenhæng, for stoffet - både til idrætslæreren, men forhåbentlig også for deres elever”.

Overordnet program:

 

Opvarmning. (60 min)

 

Via traditionelt grundopvarmning, samt gennem leg m./u. redskaber.

Indhold: Arbejde med grundlæggende bevægelseselementer, samt træning/opbygning af kroppens forudsætninger for at kunne springe. Teori og praksis ift. samarbejde, kropsspænding, luftfornemmelse, balance, tillid/tryghed osv.

 

Parkour. (45 min)

 

Der arbejdes med afsæt i mit eget “Parkour som pædagogisk redskab”

Indhold: Her gennemgår vi basisbevægelserne, men sætter også pædagogisk teori på praksis. Vi får gennem Parkourtrænin-gen igen arbejdet med teori og praksis ift. samarbejde, kropsspænding, luftfornemmelse, balance, Tillid/tryghed osv.

 

Pause/Samtalecafé. (30 min)

 

Indhold: I små grupper af 4 personer, får de følgende spørgsmål:

- “Hvordan vil I gå hjem og arbejde med jeres nye viden?”

- ”Hvilke udfordringer ser I, i at implementerer jeres nye viden?”

 

Redskabsaktiviteter & Biomekanik. (75 min)

 

Der arbejdes med kreative og funktionelle redskabsopstillinger, ud fra en biomekanisk tilgang.

Indhold: Med udgangspunkt i biomekanik, ser vi på, hvorledes vi kan lave en funktionel opbygning af grundspring, gennem springmetodik. Vi trækker tråde både fra Parkour og opvarmningsdelen for, på den måde, at opnå en forståelse for sammen-hængen. Vi arbejder med bl.a. modtagning, analyse & fejlretning af grundspring, og vi kan på den måde optimerer vores undervisning/elevernes kunnen mest muligt.

 

Debat & Afrunding (30 min)

 

Opfølgning på de to spørgsmål fra pausen + vidensdeling.

Indhold: I den sidste halve time arbejdes der med opfølgning af spørgsmålene fra pausen, samt lærerne har mulighed for at give gode råd til hinanden, ift. prøveafvikling. Således at de får mest muligt med hjem, som forhåbentligt er håndgribeligt. Løbende på kurset har lærerne kunne stille de spørgsmål, som de måtte have, men har også mulighed for at stille flere i dette forum

 

Praktiske informationer:

Kursus start/slut: 12.00 – 16.00.

Min. 12 deltagere – max 20

Adresser: Ikast Østre Skole, Jyllandsgade 10, 7430 Ikast

Sønderlandsskolen, Døesvej 7, 7500 Holstebro.

Der vil være let forplejning.

Pris: 300 kr. pr. deltager. (Opkræves af Dansk Skoleidræt efter kursets afholdelse)

 

Tilmelding Ikast d. 7. marts – tryk her: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201706553203 (frist 26. februar)

 

Tilmelding Holstebro d. 27. marts – Tryk her: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201705553202 (Frist 13. marts)

 

Vi håber, I vil benytte jer af dette enestående tilbud. Inviter nu dine kolleger J

Venlig hilsen Dansk Skoleidræt Midt- og Vestjylland

 

 DGI Vestjylland | Henrik Pedersen | Mail:henrik.pedersen@dgi.dk | tlf. 24478644 |

 DGI Midtjylland | Mette Skærbæk | Mail: mette.skaerbaek@dgi.dk | tlf. 51412604 |

Indbydelse til:                   Kredsrepræsentantskabsmøde 2017

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til vores ordinære kredsrepræsentantskabsmøde, som afholdes

                                    I Ikast-Brande Kommune                                                      

                      Torsdag d. 9.marts 2017 kl. 08.30 – 14.00 i Sportscenter Ikast,

Program:

 08.30 Ankomst og kaffe i cafeteria

 08.50 Velkomst ved Dansk Skoleidræt

09.00 Kursusdel ”Boldspilsdugen” På Quick-kurset vil man få indblik i, hvordan man i 4 forskellige boldspil kan anvende Boldspilsdugen og didaktiske værktøjer.

 11.30 Kredsrepræsentantskabsmøde * se dagsorden og bilag

På Rep. Mødet vil Simon Vanggaard, formand for Børne-og undervisningsudvalget, Ikast-Brande kommune byde VELKOMMEN TIL IKAST-BRANDE.

 13.00 Ikast-Brande Kommune er vært ved en let frokost

Bemærk: 

Forslag skal være formanden i hænde senest D. 23. Februar 2017 Mail:   rikke.onsberg@skolekom.dk eller telefon 61604748

Transport:

Kredsbestyrelsen yder kørselsgodtgørelse til de repræsentanter, der ikke får deres udgifter dækket andetsteds. Vi opfordrer til samkørsel i det omfang, det er muligt.

Tilmelding:

Af hensyn til bespisning bedes alle, der ønsker at deltage i mødet, maile til kredsbestyrelsens formand:  rikke.onsberg@skolekom.dk eller sekretær:  bente.svane@skolekom.dk senest d. 23. februar 2017.  

Aktivitetsoversigt

 1. 28.
  feb.
  5. klasse
 2. 10.
  mar.
  Lærervolleyball
  Holstebro
  Boldspil
 3. 14.
  mar.
  Tumlingsdag for 2. klasser
  Kibæk Krydsfelt
  2. klasse
 4. 24.
  mar.
  Gymnastikdag på Bøvling Idrætsefterskole
  Bøvlingbjerg idrætsefterskole
  5. klasse
 5. 20.
  apr.
  4. klasse