27. januar 2016

Netværksmøder for kommuner

Dansk Skoleidræt afholder i den kommende tid fem regionale netværksmøder om bevægelse for landets kommuner.

Repræsentanter fra landets kommuner mødes i den kommende tid over hele landet til netværksmøder, hvor de bl.a. vil få input til arbejdet med bedst muligt at kunne understøtte skolerne i implementeringen af de 45 minutters daglige bevægelse.

Er du leder eller konsulent i en kommunal forvaltning inden for et af fagområderne skole, kultur/fritid eller sundhed?
Kan du svare ja til det, så har Dansk Skoleidræt et godt tilbud om at deltage i et netværksmøde om bevægelse i skolen. Det foregår i regi af projektet Bevægelse på Tværs, som er Dansk Skoleidræts projekt, der skal være en inspirator for de danske kommuner i processen med at fremme bevægelse i og uden for skolen. 

Som konsulent eller chef kan du deltage i et af de fem netværksmøder i den kommende tid:

  • Region Midtjylland i Silkeborg kommune d. 2.marts
  • Region Syddanmark i Svendborg kommune d. 3.marts
  • Region Nordjylland i Rebild kommune d. 9.marts
  • Region Sjælland i Slagelse kommune d. 11.marts
  • Region Hovedstaden i Høje-Taastrup kommune d. 14.marts

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og bliv en del af et stort netværk, der giver mulighed for at dele erfaringer og få gode ideer med hjem til din kommune til arbejdet med mere bevægelse for børn og unge.

Bevægelse på Tværs giver gratis inspiration, vidensdeling og erfaringsudveksling – både internt i egen kommune og på tværs af regionens kommuner. 

Bevægelse på Tværs er en del af projektet Ny Skole i Bevægelse, som Dansk Skoleidræt arrangerer med støtte fra Nordea-fonden.

Du kan læse meget mere om Bevægelse på Tværs samt se tid og sted for hver enkelt netværksmøde ved at besøge projektets hjemmeside www.bevægelsepåtværs.dk

Tilmelding foregår via www.fritilmeld.dk/bpt