18. marts 2016

70-årig i topform

Dansk Skoleidræt fylder 70 år i 2016. Det blev markeret på årets repræsentantskabsmøde, hvor der udover den formelle del af mødet blev sat spot på organisationens fortid, nutid og fremtid.

Til en fødselsdag hører lagkage. Så deltagerne på repræsentantskabsmødet kunne sætte tænderne i en imponerende 70-års fødselsdagskage.

Dansk Skoleidræts årlige repræsentantskabsmøde fandt sted fredag den 18. marts på Hotel Storebælt i Nyborg. Godt 60 deltagere var på plads - repræsenterende alt fra kredsbestyrelserne, kommunerne, forretningsudvalget, sekretariatet og forskellige samarbejdspartnere.

Mødet stod i den grad i jubilæets tegn, da 2016 er året, hvor Dansk Skoleidræt fylder 70 år. Det skulle naturligvis både markeres og fejres. Derfor bød første del af dagen på en tur ned af "Memory Lane". Det er vigtigt for en organisation som Dansk Skoleidræt at have kulturbærere, og de findes bl.a. i skikkelse af de mange veteraner, som gennem en menneskealder har lagt en kæmpe indsats i skoleidrætten.

Flere veteraner blev interviewet i dagens anledning - og de kunne fortælle gode anekdoter om emner spændende fra nordisk og internationalt samarbejde til elevinvolvering og landsorganisationens virke og økonomi. Dagen blev afholdt på Hotel Storebælt, og det var absolut ikke tilfældigt. Knud Hansen kunne således fortælle historien om, at stedet i 1987 blev bygget af Dansk Skoleidræt som administrations-, kursus- og lejrskolebygning under navnet "Skoleidrætscenter Storebælt". Det skulle dog vise sig at stedet blev for lille og økonomien for stram, så bygningen måtte sælges efter nogle år.

Lever i bedste velgående
Sessionen med veteranerne havde overskriften "Dansk Skoleidræt 1946-2016 - Er skoleidrætten pensionsklar?". Det spørgsmål svarede den "unge veteran", Jørgen Erik Christensen, som er nuværende FU-medlem, på. 
- Vi er ikke pensionsklar, vi lever i bedste velgående. Det, vi kan, slår igennem for alvor nu. Vores demokrati har heller aldrig haft det bedre, og vi har gode betingelser. Vi kommer også til at fejre 200 års jubilæum, sagde Jørgen Erik Christensen til forsamlingens begejstring.

Således opløftet kunne deltagerne dykke lidt ned i Dansk Skoleidræts aktiviteter anno 2016. Næste programpunkt var nemlig, at projektlederne havde stillet en række små stande op, hvorfra de svarede på spørgsmål om organisationens mange projekter inden for alle skolens arenaer.

Medvind til skoleidrætten
Efter frokost var det egentlige repræsentantskabsmøde på programmet. Her kunne formand Finn Kristensen i sin beretning se tilbage på et begivenhedsrigt 2015, hvor Dansk Skoleidræt har haft medvind, hvor der er kommet mere gang i bevægelsen på landets skoler, og hvor skolerne fortsat i høj grad efterspørger organisationens kompetencer som et resultat af den øgede fokus på bevægelse i den nye skolereform. Det vil fortsætte i 2016 med bl.a. de to store projekter Sunde Børn Bevæger Skolen, som TrygFonden støtter, og Ny Skole i Bevægelse, som Nordea-fonden støtter.

Samtidig noterede formanden sig med tilfredshed, at idrætsfaget er blevet styrket med prøven i idræts komme. Kritikere vil måske synes, at faget er blevet for teoretisk, men omvendt er dannelsesdelen, anseelsen og det faktum, at man skal lære noget i idræt, blevet forbedret.

Sidste år gav repræsentantskabet sin opbakning til associeringsaftalen mellem Dansk Skoleidræt og DGI. Det har ført til, at de to organisationer i endnu højere grad end før har fundet samarbejdsmuligheder, hvor der kan skabes mest mulig skoleidræt for pengene ude på de danske skoler. Det gælder bl.a. i det fælles projekt "Bevæg dig for livet i skolen" - et projekt som også har DIF med ved roret, og som der er store forventninger til.

Forretningsudvalget har på det seneste haft et stort arbejde med at lave et udkast til reviderede vedtægter, så de bliver mere nærværende, robuste og moderne - og passer bedste muligt til den skolevirkelighed, organisationen navigerer i. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet.

Formanden og fire medlemmer af forretningsudvalget var på valg i år. Finn Kristensen modtog genvalg på formandsposten, og Martin Gertz, Karin Bønnerup og Tom Christensen modtog genvalg som menige medlemmer. Camilla Daugaard genopstillede ikke, så som nyt FU-medlem blev valgt den hidtidige suppleant, Jesper Sandfeld Melcher. Ny på suppleantposten er Laila Sevgi Holme. 

Repmode2Finn Kristensen modtog genvalg som formand for Dansk Skoleidræt og kan se frem til yderligere to år i organisationens tjeneste.

 

Årsberetning 2015

Dansk Skoleidræts årsberetning er blevet interaktiv og med egen hjemmeside. Læs historierne, se videoerne, dyk ned i tal, grafikker og meget andet. Så kan du blive meget klogere på Dansk Skoleidræts arbejde i 2015.

Aarsberetning2015