4. marts 2016

Elever lærer børn om sjov idræt

På Tinglev Skole i Aabenraa klædes de store elever på til at undervise mindre børn i idræt med uddannelsen som junioridrætsleder. Tanken er, at de senere også skal styrke foreningslivet i lokalområderne.

Junioridrætslederne har en energisk, fantasifuld og mere uformel tilgang til børnene, der gør, at de giver børnene mod på at kaste sig ud i noget nyt og være med i aktiviteter, de ikke har prøvet før.

En gruppe børnehavebørn fra Tinglev blev i denne uge introduceret for en masse nye sjove idrætslege i Tinglev Skoles idrætshal. Det var ikke skolens lærere, der stod for aktiviteterne, men derimod skolens unge junioridrætsledere, som er elever fra 7.-9. klasse.

Junioridrætsleder som valgfag
Uddannelsen til junioridrætsleder er oprettet som valgfag på flere af kommunens skoler som en del af projektet Skolesport, som Dansk Skoleidræt, TrygFonden og DIF står bag, og som Aabenraa kommune har været en del af siden 2012.

Eleverne uddannes som junioridrætsledere i et samarbejde mellem kommunens ungdomsskole og afdelingen for Skole & Undervisning. Med deres "eksamensbevis" i hånden er de bagefter ikke alene klar til at hjælpe lærere og pædagoger på kommunens Skolesportsskoler med aktiviteterne for skolesportsbørnene, men også for børn i kommunens daginstitutioner og som hjælpetrænere i de lokale foreninger.

Læs også: Det nyeste nummer af magasinet Idræt i skolen sætter spot på junioridrætsleder som valgfag. 

En succes for de idrætsusikre
Skolesport og junioridrætslederne er blevet en stor succes i Aabenraa, fordi det rammer lige ned i behov om at sikre alle børn får positive oplevelser med bevægelse og fysisk aktivitet sammen med andre - også de børn som ellers ikke normalt kommer ud i idrætsforeningerne.

Jydske Vestkysten kiggede fordi, da junioridrætslederne satte gang i de små - læs artiklen.