17. marts 2016 kl. 08:30

Kickstarter blev startskuddet til pauser med mere power

Kickstarter rusker op i udskolingselevernes pauser og skaber bedre trivsel. På Maglegårdsskolen i Gentofte blev et kursus fra Dansk Skoleidræt kickstarten til aktive frikvarterer for de ældste.

På Kickstarter-kurserne får lærere og pædagoger at føle på egen krop hvilke ideer, der kan få mere aktive pauser ind i hverdagen hos de ældste elever.

Se hele artiklen og få ideer til, hvordan man kommer i gang med Kickstarter i det nyeste Idræt i Skolen.

Skal der evig og altid være voksne omkring de stakkels elever? Kan vi nu heller ikke lade dem være i fred i frikvartererne?

Nej, man skal ikke altid være omkring eleverne. Og jo, de unge skal da have lov til at være i fred, hvis de ikke gider aktive pauser.

- Men det gider de, og de vil også gerne have hjælp af en voksen Kickstarter, siger Iris Bay, der er idrætslærer og AKT-konsulent på Maglegårdsskolen i Gentofte.

I dette skoleår har hendes navn været fjernet fra listen over gårdvagter. Med den tid - plus 20 timer til Kickstarterkurser og forberedelse - har hun været igang med at opbygge Kickstarter for udskolingseleverne to gange om ugen i formiddagspauserne. Og det kommende skoleår vil ledelsen afse tid til en kollega mere.

Aktiviteter i stedet for konflikter

På Maglegårdsskolen havde Iris Bay gennem flere år set på, at det var svært at aktivere eleverne i 8. klasse, og konflikterne især blandt pigerne blev mere udtalte. I pauserne isolerede de sig i hver deres chatrum på nettet og efterlod sig uløste konflikter med piger, de før var slyngveninder med på mellemtrinnet. Iris Bay valgte at sætte ind med Kickstarter - i første omgang kun for pigerne i én af klasserne.

- Især i 8. klasse er det svært at få eleverne aktiveret. De er i gang med at skabe deres egen identitet. Jeg gør meget ud af, at aktivivteterne er for “The Chosen Ones” - det er ikke noget, hvor de små elever kan komme og være med, siger Iris Bay.

Pigerne bestemte, at de ville spille håndsquash. Pigerne fra de andre 8.-klasser blev nysgerrige og ville være med, og så blev der lavet turneringer.

Mere ro på gangene

Der har vist sig færre konflikter i krogene, og alle får iltet blodet lidt mere. Selvom man går i 8. klasse, er man ikke for gammel til det det sjove fællesskab, hvor aktiviteterne stadig gerne må have præg af leg og konkurrence. Bare de voksne også er med. Det er erfaringen på de seks pilotskoler, der i efteråret har arbejdet med Kickstarter.

Og indsatsen kræver faktisk kun de 20 timer, og den tid der går fra gårdvagterne.

- De finder ud af, at man stadig godt kan have det sjove fælleskab, hvor præstationen og de faglige krav ikke er det vigtigste. De får bedre samarbejdsrelationer på tværs af klasser og venskaber, og de får mod til også en gang imellem at kvaje sig over for hinanden, uden at verden går under.

- Elever i udskolingen er nysgerrige, når jeg kommer ud og tilbyder dem aktiviteter. De lægger selvfølgelig ud med at spørge: "Skal vi?" Og jeg svarer: "Nej, men vi har det skidesjovt", siger Iris.