15. marts 2016

Kroppen med i undervisningen

Sæt Skolen i Bevægelse tilbyder et pro-kursus i aktiv undervisning. Vibeskolen er blandt de skoler, der allerede har givet deres lærere mulighed for at få endnu mere viden om bevægelse i de boglige fag.

Vibeskolens lærere har taget arbejdet med at skabe aktiv undervisning et skridt videre, efter de har deltaget på et Sæt Skolen i Bevægelse pro-kursus.

For enden af gangen ligger en række sedler med rim og remser. Opdelt i hold løber lærerne på skift ned til sedlerne, læser to verslinjer og løber tilbage til holdet. Her siger de dem højt samtidig med, at de selv finder på en bevægelse.

”Birgitte, Birgitte Begøje, fik ondt i sit ene øje…”, siger en lærer, mens hun skærer ansigt og peger på sit øje.

Vibeskolens lærere har tidligere været på et Sæt Skolen i Bevægelse basis-kursus, som Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag. Men i dag får de et udvidet pro-kursus, hvor de - ud over den konkrete inspiration til gode øvelser i praksis - også arbejder med, hvordan de selv kan udvikle og ændre på øvelserne. Ligesom de også får værktøjer til at integrere aktiv undervisning i deres års- og ugeplaner. 

- Øvelsen med rim og remser er i denne version udformet til indskolingen. Men hvordan
kunne I, med udgangspunkt i Aktivitetshjulet, udvikle den til at fungere på andre klassetrin,
spørger Anne Katrine Kaarsholm, projektleder fra Dansk Skoleidræt, der er instruktør på dagens kursus. 

Spørgsmålet får kursusdeltagerne til at reflektere over, hvordan man fx i udskolingen kunne lade eleverne producere deres egne rim forud for øvelsen og lade dem arbejde med parrim, krydsrim, fletrim osv.

- Det bliver tydeligt i øvelsen, at kroppen betyder meget for, at man kan huske rimet. Det
er simpelthen bevægelsen, der er medvirkende til, at ordene lagrer sig i hukommelsen, siger Tine Kleding, der til daglig underviser eleverne på mellemtrinnet. 

Sæt bevægelsen på ugeplanen
Ud over den inspiration, som lærerne får ved at prøve en lang række øvelser på egen krop, er der på kurset også blevet arbejdet intenst med at lægge bevægelsen ind i års- og ugeplaner. For lærer Jan Bisgaard giver det god mening at arbejde struktureret med bevægelsen.

- Det er en rigtig god idé at lægge bevægelsen ind i ugeplanerne, for på den måde tvinger
man sig selv til at reflektere over, hvilke øvelser der kan løfte de faglige mål i faget. Samtidig bliver det også synligt for forældrene, hvordan vi bruger bevægelse, siger Jan Bisgaard.

Afdelingsleder på Vibeskolen, Birgit Landtved, mener, at kurset i høj grad er med til at understøtte skolens kultur, hvor medarbejderne er gode til at vidensdele med hinanden. 

- Her på skolen går vi ikke og holder de gode idéer for os selv. Hvis nogen har forberedt gode øvelser eller forløb, så må andre gerne ”stjæle” dem. Det er en stor styrke for det faglige niveau, siger Birgit Landtved og slår fast, at det bestemt ikke bliver sidste gang, de skal have inspiration til en mere aktiv undervisning.

Du kan læse mere om pro-kurset på Vibeskolen i artiklen i det seneste nummer af Idræt i skolen - en artikel som også indeholder en masse gode råd til bevægelse i undervisningen.

Bliv klædt på til aktiv undervisning
Sæt Skolen i Bevægelse tilbyder basis-kurser af tre timers varighed lokalt på egen skole. Kurset klæder både lærere og pædagoger på til opgaven med introduktion til konkrete aktiviteter med bevægelse i forskellige fag. I får også nemme pædagogiske værktøjer til at skabe en god vekselvirkning mellem aktivitet og ro i klassen.
For jer, der allerede har været på Sæt Skolen i Bevægelse kursus, tilbyder vi nu også et tre timers pro-kursus, hvor I får nemme metoder til udvikling af egne øvelser og værktøjer til at integrere aktiv undervisning i hele årsplanen.

I kan få et forløb med begge kurser for 25 kursister til en rabatpris på 10.000 kr.
(ekskl. moms). Læs mere her.