7. marts 2016 kl. 09:30

Ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggjorde tidligere på året en ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver - herunder prøven i idræt.

I det nye nummer af Idræt i skolen bliver der sat spot på, hvad ændringerne i bekendtgørelsen om folkeskolens prøver betyder for idræt.

Hvis du er idrætslærer, skal du være opmærksom på, at den nye bekendtgørelse betyder ændringer for både processen forud for prøven i faget idræt og for måden, du afvikler prøven på.

De væsentligste ændringer er:

  • Grupperne må først trække indholdsområder fra pulje A og B efter offentliggørelse af fagets udtrækning.
  • Tekstopgivelse på 15-20 normalsider må kun bestå af tekster.
  • Lærerne skal ikke længere udarbejde 2-4 spørgsmål forud for den mundtlige prøve.


Ændringer skal give bedre rammer 
Hvis man spørger Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, er baggrunden for de ændringer i bekendtgørelsen, der vedrører idrætsfaget, et ønske om at skabe de bedste rammer for prøven i idræt.

- Vi har igennem det første prøveår gjort os erfaringer og evalueret på prøven, og på den
baggrund har vi foretaget få ændringer i bekendtgørelsen, siger Malene Schat-Eppers, der er læringskonsulent for idrætsfaget i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Hun forklarer, at det har været nødvendigt at præcisere den faste dato for udtrækket, så
rammerne for prøven er ens for alle elever.
- Vi ønsker, at eleverne har mulighed for at modtage en undervisning, hvor der er tid og mulighed for at komme omkring alle Fælles Mål for faget. Vores kerneopgave er stadig undervisningen, som skal være alsidig og give eleverne viden og færdigheder inden for kompetenceområderne, og prøven skal ligge i naturligt forlængelse af den undervisning, siger Malene Schat-Eppers.

Læs mere i artiklen i det nyeste nummer af Idræt i skolen.

Hvad er en bekendtgørelse? 
Bekendtgørelsen om folkeskolens prøver indeholder de lovmæssige krav til afvikling af prøver i folkeskolens fag. I vejledningerne til de forskellige prøver uddybes punkterne i bekendtgørelsen. På den måde er vejledningerne også et godt arbejdsredskab forud for prøverne.