Kom til Idrætslærernes Forum 2017

Læs mere

Turneringer

Vi tilbyder elever i landets skoler og andre uddannelsesinstitutioner at deltage i forskellige turneringer.

Se vores turneringer
Bevægelse i kredsene
Aktiviteter