8. januar 2016

Mød Dansk Skoleidræt på Big Bang-konference

Der bliver fokus på, hvordan bevægelse integreres på en god måde i naturfag, når Dansk Skoleidræt deltager på den store Big Bang-konference.

Når Danmarks største konference om naturfag afholdes i Aarhus den 10. - 11. marts, bliver det med Dansk Skoleidræt i en central rolle. 

På Big Bang-konferencen mødes op til 1000 deltagere til to dage med messestemning, værksteder og konkrete ideer til fornyelse af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag. Og Dansk Skoleidræt skal stå for to workshops i det spor, der hedder "OL og bevægelse".

Bevægelse i naturfagsundervisningen
I den ene workshop vil projektleder Lise Sohl Jeppesen sætte fokus på, hvorfor det er en god idé at bringe bevægelse i spil i naturfagsundervisningen, hvordan man integrerer bevægelse i periodeplanlægningen, og hvad man helt konkret kan igangsætte med eleverne. Det handler om ved hjælp af didaktiske værktøjer at udvikle meningsfulde øvelser til undervisningen, hvad enten man som deltager kommer fra grundskolen, EUD, gymnasiale uddannelser, læreruddannelsen eller lignende.

Olympisk Skolernes Motionsdag
Der er Olympiske Lege i Rio de Janeiro, Brasilien, i 2016, og et af Dansk Skoleidræts mest kendte projekter, Skolernes Motionsdag, har derfor olympisk tema i år. På Big Bang-konferencen inviterer Dansk Skoleidræt til en workshop, hvor deltagerne kan komme med deres 
idéer, tanker, erfaringer og ønsker til motionsdagen.

Skolernes Motionsdag er med mere end 700.000 deltagere en af verdens største motionsevents, og projektleder Signe Asferg Rasmussen fortæller om Skolernes Motionsdags historie, tanker om fremtiden og årets tema - og det er altså så deltagernes opgave at give bud på, hvordan det olympiske tema kan bringes i spil på en festlig måde. 

For alle med interesse i naturfag
Big Bang-konferencen 2016 afholdes på VIA Campus Aarhus C, og den er for alle, der underviser, udvikler eller forsker indenfor det naturfaglige og naturvidenskabelige felt: Undervisere i naturfaglige fag i grundskolen, undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, undervisere på de videregående uddannelser i naturfag på alle niveauer, formidlere og udviklere af undervisning inden for området.

Big Bang er en årlig tilbagevendende konference, som arrangeres i samarbejde mellem Astra (tidligere NTS-centeret), Centre for Undervisningsmidler i Danmark, Københavns Universitet, Naturvidenskabernes Hus, ScienceTalenter, Statens Naturhistoriske Museum og Friluftsrådet.

Se mere på konferencens hjemmeside