7. marts 2016 kl. 10:30

Junioridrætsleder som valgfag i udskolingen

Dansk Skoleidræt og DIF har med støtte fra TrygFonden revideret hele undervisningsmaterialet til den populære junioridrætslederuddannelse, der bl.a. er en del af projektet Skolesport.

Det nye materiale er gjort lettere tilgængeligt, så det er oplagt at bruge til valgfag i udskolingen.

”Jeg oplever, at jeg duer til noget”. ”Jeg har det godt sammen med andre”. ”Jeg kan klare kravene og har det sjovt”.

Sådan lyder nogle af de mange udsagn fra de børn, som har fået masser af gode oplevelser med idræt og bevægelse i Skolesport, siden Dansk Skoleidræt, DIF og TrygFonden gik sammen om projektet i 2004.

Et projekt som har særligt øje for de børn, der har lidt udfordringer med motorikken, og som derfor ofte trækker sig fra det sociale samvær med andre, når det handler om idrætsaktiviteter eller boldspil i frikvarteret.

De har brug for aktiviteter, der er tilpasset, så alle kan være med og oplever ”at lykkes”. Og det er lige præcis det, som junioridrætslederne kan. Junioridrætsledere er unge mennesker i 7.-10. klasse, der uddannes, så de kan stå for både at planlægge og afvikle denne form for aktiviteter i skoleregi samt fungere som ungdomstrænere i idrætsforeninger.

Siden 2004 er der blevet uddannet over 1600 junioridrætsledere alene i Skolesport. Men også uden for Skolesport bruges materialet flittigt i forbindelse med valgfag i udskolingen, i ungdomsskoler og idrætsforeninger samt i idrætsundervisningen som pensum til 9. klasses afgangsprøve.

Læs hele artiklen i det seneste nummer af Idræt i skolen.

Kort om uddannelsen og undervisningsmaterialet

- Junioridrætslederuddannelsen er for elever på 7.-10. klassetrin. Skoler kan tilbyde eleverne uddannelsen enten som en del af Skolesport eller som et selvstændigt valgfag.

- Undervisningsmaterialet består af både et lærerhæfte og et elevhæfte.

Materialet kan købes i webshoppen på skoleidraet.dk både enkeltvis eller som klassesæt bestående af 1 stk. lærerhæfte, 25 stk. elevhæfter og 25 stk. diplomer til en samlet pris på 1.500 kr. ekskl. moms. 

- Materialet understøtter både halv- og helårige valgfagsforløb.

- Læs mere om uddannelsen og materialet på skolesport.com.