2. marts 2016

Netværksmøder for landets kommuner

Dansk Skoleidræt afholder i marts en række netværksmøder for medarbejdere i kommunale forvaltninger. Alle skal de have en stribe gode eksempler på vellykket bevægelse med hjem til inspiration.

En lang række kommunale repræsentanter mødes fire forskellige steder i landet i marts til netværksmøder om bevægelse. Det første møde fandt sted onsdag den 2. marts i Silkeborg, hvor 47 deltagere var med.

Gode eksempler på det daglige arbejde med bevægelse for børn og unge. Det skulle meget gerne være en del af udbyttet, når omkring 150 kommunale ledere og konsulenter mødes til netværksmøder i regi af projektet Bevægelse på Tværs fra Dansk Skoleidræt. De mødes fire steder i landet i marts - og det på tværs af deres respektive fagområder og forvaltninger som typisk indbefatter områderne skole, kultur/fritid og sundhed. 

Netværksmøderne sætter særligt fokus på feltet mellem sundhed, skole og kultur/fritid ved at skabe rum for, at medarbejdere inden for hver af disse områder ude i kommunerne kan møde hinanden. Det gælder både på tværs af fagområder og på tværs af geografi. På den måde skal alle de gode eksempler på succesrige bevægelsesprojekter komme frem i lyset.

De kommunale repræsentanter vil på netværksmøderne få mulighed for at dele deres viden og erfaringer om, hvordan man kan understøtte skolernes arbejde med implementeringen af de 45 minutters daglige bevægelse, hvordan man bedst muligt integrerer bevægelse i undervisningen, og ikke mindst hvordan skolerne bruger de nye muligheder, skolereformen giver i relation til samarbejdet med eksempelvis lokale foreninger i regi af den åbne skole.

Netværksmøderne i Bevægelse på Tværs er en del af projektet Ny Skole i Bevægelse, som Dansk Skoleidræt arrangerer med støtte fra Nordea-fonden. Et projekt som skal bidrage til at implementere skolereformens krav om øget bevægelse og fysisk aktivitet.

De fire netværksmøder finder sted i Silkeborg, Støvring, Slagelse og Taastrup. 

Læs mere om netværksmøderne her.